แนะนำโรงเรียนบ้านแพรกกลาง

รายการหลัก

ประวัติโรงเรียน

คำขวัญ

วิสัยทัศน์

นโยบาย

เป้าหมาย

กลับหน้าหลัก

คำขวัญประจำโรงเรียน

 

“ปลูกฝังคุณธรรม    นำวิชาการ    ประสานสามัคคี    สุขภาพดีถ้วนหน้า”